[Bộ Tách Cà Phê Và Đĩa Lót C102/S102] - 37.500
Bộ Tách Cà Phê Và Đĩa Lót C102/S102
Sản phẩm thông dụng cỡ vừa của dòng quoai tròn có thể vừa dùng uống trà và caffe.
[Bộ Tách Trà Và Đĩa Lót C11/S11] - 37.000
Bộ Tách Trà Và Đĩa Lót C11/S11
Sản phẩm thông dụng cỡ vừa của dòng quoai vuông có thể vừa dùng uống trà và caffe.
[Bộ Tách Cà Phê Và Đĩa Lót C12/S11] - 42.000
Bộ Tách Cà Phê Và Đĩa Lót C12/S11
Sản phẩm cỡ to nhất của dòng tách quoai vuông chuyên dùng uống caffe.
[Bộ Tách Trà Và Đĩa Lót C101/S101] - 35.000
Bộ Tách Trà Và Đĩa Lót C101/S101
Sản phẩm cỡ nhỏ nhất của dòng tách quoai tròn chuyên dùng để uống trà thông dụng cho mọi gia đình cơ quan và nhà hàng.
SHOP Chuyên trang vé tàu xe chất lượng cao