[Tô Canh 6 - TA64 - 15.5cm] - 29.000
Tô Canh 6 - TA64 - 15.5cm
Bát sứ trắng loe thường dùng ăn bún chả thương hiệu gốm sứ CK. Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian.
[Tô Bầu 9 - 23cm] - 69.000
Tô Bầu 9 - 23cm
Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian.
[Tô Canh 6 cao loe TA6404 - 15.5cm] - 31.000
Tô Canh 6 cao loe TA6404 - 15.5cm
Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian.
[Tô Canh 8 - 20.5cm] - 45.000
Tô Canh 8 - 20.5cm
Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian.
Bát Ăn - Tô Canh - Chén Súp
SHOP Chuyên trang vé tàu xe chất lượng cao