[Thố Cơm 8 - 21cm - TA684PL] - 195.000
Thố Cơm 8 - 21cm - TA684PL
Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian. Thố cơm 8 thường dùng trong mâm cỗ 6 người.
[Tô Canh 6 cao loe TA6404 - 15.5cm] - 31.000
Tô Canh 6 cao loe TA6404 - 15.5cm
Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian.
[Tô Canh 10 - 26cm] - 105.000
Tô Canh 10 - 26cm
Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian.
[Thố Cơm 10 - 25cm - TA604PL] - 260.000
Thố Cơm 10 - 25cm - TA604PL
Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian. Thố cơm 10 thường được dùng trong mâm cỗ 10 người.
Bát Ăn - Tô Canh - Chén Súp
Loading...
SHOP Chuyên trang vé tàu xe chất lượng cao