[Bát vuông 4 cạnh - SQ99 - 11cm] - 18.000
Bát vuông 4 cạnh - SQ99 - 11cm
Bát cơm vuông loại nhỏ thương hiệu gốm sứ CK. Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian.
[Bát Súp Loe TA59 - 10cm] - 13.000
Bát Súp Loe TA59 - 10cm
Bát trắng nhỏ miệng loe dùng ăn súp thương hiệu gốm sứ CK. Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian.
[Thố Cơm 10 - 25cm - TA604PL] - 260.000
Thố Cơm 10 - 25cm - TA604PL
Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian. Thố cơm 10 thường được dùng trong mâm cỗ 10 người.
[Thố Tiềm Có Nắp 14cm - TA454PL] - 98.000
Thố Tiềm Có Nắp 14cm - TA454PL
Thố tiềm có nắp loại vừa. Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian.
SHOP Chuyên trang vé tàu xe chất lượng cao