[Tô Bầu 5 - THD524 - 13cm] - 27.000
Tô Bầu 5 - THD524 - 13cm
Bát trắng nhỡ thương hiệu gốm sứ CK. Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian.
[Thố Tiềm Có Nắp 11.5cm - TA354PL] - 58.000
Thố Tiềm Có Nắp 11.5cm - TA354PL
Thố tiềm có nắp loại nhỏ nhất. Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian.
[Tô Canh 8 - 20.5cm] - 45.000
Tô Canh 8 - 20.5cm
Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian.
[Bát Nước Chấm TA324 - 9cm] - 12.500
Bát Nước Chấm TA324 - 9cm
Bát trắng nhỏ thường dùng đựng nước chấm hoặc làm chén súp. Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian.
SHOP Chuyên trang vé tàu xe chất lượng cao