[Bình Sữa - G011 - 50ml] - 21.500
Bình Sữa - G011 - 50ml
Bình sữa nhỏ thương hiệu gốm sứ CK. Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian.
[Tô Canh 6 - TA64 - 15.5cm] - 29.000
Tô Canh 6 - TA64 - 15.5cm
Bát sứ trắng loe thường dùng ăn bún chả thương hiệu gốm sứ CK. Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian.
[Thố Cơm 10 - 25cm - TA604PL] - 260.000
Thố Cơm 10 - 25cm - TA604PL
Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian. Thố cơm 10 thường được dùng trong mâm cỗ 10 người.
[Thố Tiềm Có Nắp 17cm - TA554PL] - 130.000
Thố Tiềm Có Nắp 17cm - TA554PL
Thố tiềm có nắp cỡ trung bình. Hàng cao cấp chính hãng ChuanKuo với chất liệu men sáng, bóng, trọng lượng nhẹ bền đẹp theo thời gian.
SHOP Chuyên trang vé tàu xe chất lượng cao